Charity

Mijn naam is Hylke Brandsma (5-01-1984),

Ik vind het belangrijk dat we allemaal een steentje bijdragen aan een mooiere wereld. Zo
probeer ik op mijn manier hier ook invulling aan te geven.